Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

17 januari 2022

“Wij zijn eigenrisicodrager voor de Ziektewet!”

Bij VCSW hebben wij dagelijks te maken met klanten die aangeven eigenrisicodrager voor de ziektewet te zijn, maar eigenlijk niet precies weten wat dit inhoudt. Of anders gezegd wat het eigenrisicodragerschap nu eigenlijk voor hun organisatie betekent. Omdat er flinke verantwoordelijken aan het eigenrisicodragerschap kleven is het inzichtelijk hebben van de rechten en verplichtingen die hieruit voort vloeien van wezenlijk belang. Marloes Homan, Juridisch Adviseur bij VCSW vertelt.

Zieke werknemers

Er valt preventief veel te doen aan verzuim en arbeidsongeschiktheid, maar ziekte is lang niet altijd te voorkomen. Op het moment dat de werknemer in dienst is, ben je als werkgever verplicht om het loon gedurende de eerste 104 weken door te betalen. Maar stel, de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, of iemand wordt binnen de eerste vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek. Dan kan de werknemer recht hebben op een Ziektewetuitkering. Het recht op deze uitkering, ook wel de Ziektewet-claim genoemd moet juridisch en medisch worden beoordeeld. Heeft iemand recht op een Ziektewetuitkering dan loopt de re-integratie vanuit daar verder. Heeft iemand dit recht niet, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Publiek of privaat

Als werkgever heb je de keus om publiek of privaat verzekerd te zijn voor arbeidsongeschiktheid. Maak je geen keuze, dan ben je publiek verzekerd. In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om naar een private verzekering over te stappen. Denk aan lagere kosten en het hebben van grip op de arbeidsongeschiktheidslasten, en dat is wel zo fijn. Toch is het wel belangrijk om te weten dat dit precies inhoudt.

Publiek verzekerd

Wanneer je als werkgever publiek bent verzekerd voor de Ziektewet en WGA, dan betaal je via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (verder: Whk-premie) aan de Belastingdienst. De Whk-premie wordt vastgesteld aan de hand van de grootte van de werkgever en de instroom in de Ziektewet en/of WGA. De grootte van de werkgever wordt bepaald aan de hand van de premieplichtige loonsom. Ieder jaar worden de grenzen hiervoor vastgesteld.

Kleine werkgevers betalen een sectorpremie. Het verzuim is niet direct van invloed op de Whk-premie. Voor middelgrote werkgevers wordt de Whk-premie bepaald door een combinatie van de sectorpremie en de Ziektewet en/of WGA instroom. Voor grote werkgevers wordt de Whk-premie bepaald door de instroom in de Ziektewet en/of WGA. Dus, des te meer instroom, des te meer je betaalt. Je betaalt simpel gezegd de uitkering, waar een correctiefactor op toe wordt gepast. Je kunt dit zien als hoge administratiekosten. In de loop der tijd kunnen deze bedragen dan ook hoog oplopen.

Kleine werkgevers betalen een sectorpremie. Het verzuim is niet direct van invloed op de Whk-premie. Voor middelgrote werkgevers wordt de Whk-premie bepaald door een combinatie van de sectorpremie en de Ziektewet en/of WGA instroom. Voor grote werkgevers wordt de Whk-premie bepaald door de instroom in de Ziektewet en/of WGA. Dus, des te meer instroom, des te meer je betaalt. Je betaalt simpel gezegd de uitkering, waar een correctiefactor op toe wordt gepast. Je kunt dit zien als hoge administratiekosten. In de loop der tijd kunnen deze bedragen dan ook hoog oplopen. Meer weten? We schreven er een whitepaper over!

De re-integratie en begeleiding van ex-werknemers in de Ziektewet en/of WGA ligt bij het UWV. Je kan daarom als werkgever nog maar beperkt invloed uitoefenen op de lasten. Het UWV heeft wegens tekort aan verzekeringsartsen een grote achterstand met de inhoudelijke beoordelingen. Daardoor zijn ze helaas vaak reactief in plaats van actief wat betreft re-integratie. Uitkeringen lopen daarom (onnodig) lang onbeoordeeld door en de werknemer heeft weinig begeleiding voor de re-integratie. En de kosten voor werkgever? Die lopen ook gewoon door.

Privaat verzekerd

Als werkgever kan je er ook voor kiezen om je privaat te verzekeren voor de Ziektewet en WGA. Je wordt dan niet via de Whk-premie voor dit deel belast, maar krijgt de directe rekening voor de uitkering. Je bent dan eigenrisicodrager. Dit kan voor de Ziektewet en de WGA. Veel verzekeraars vereisen dat wanneer je WGA-eigenrisicodrager bent, dat je dan ook voor de Ziektewet eigenrisicodrager bent.

Dit omdat werkgevers anders het risico lopen iemand tijdens de eerste 104 weken uit het oog te verliezen, maar daarna wel eigenrisicodrager bent voor de WGA en die werknemer weer moet begeleiden. Je staat dan direct met 1-0 achter. Je weet niet wat er zich tijdens de Ziektewet-periode heeft afgespeeld, de ex-werknemer kan zich in de steek gelaten voelen en daarom minder geneigd zijn om mee te werken. Daarnaast kan het verwarrend werken voor de ex-werknemer dat die eerst door het UWV, en nu weer door de ex-werkgever wordt begeleid.

Voor de WGA betaalt het UWV de uitkering, en wordt de rekening aan werkgever gestuurd. Die is hiervoor verzekerd of heeft een borgstelling voor faillissement. De re-integratie en begeleiding van de (ex-)werknemer ligt bij de werkgever. Word je als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan valt het deel voor de ZW-flex weg van de Whk-premie. De Whk-premie daalt dus.

Voor de Ziektewet betaal je als werkgever de uitkering direct aan de werknemer. Ook ben je verantwoordelijk voor de re-integratie en begeleiding tijdens de eerste 104 weken van ziekte. Gaat de medewerker uit dienst, dan lopen de 104 weken door via het Ziektewet-eigenrisicodragerschap. De re-integratie en begeleiding gaan door en ook hier gelden nog steeds de regels uit de Wet verbetering poortwachter. Als werkgever heb je hierdoor meer grip op de re-integratie en begeleiding.

Je plant de afspraken in met de arts, laat iemand regelmatig medisch beoordelen en bekijkt met de casemanager waar de mogelijkheden tot re-integratie liggen. Daarnaast kan een gericht eerste- of tweede spoortraject starten en vergoot daarmee de kansen om iemand succesvol te laten re-integreren voor het einde van de eerste 104 weken ziekte.

Dit is tijdrovend werk en als je hier niet dagelijks mee bezig bent wellicht stevige kost om het goed te laten verlopen. VCSW helpt werkgevers op een goede en professionele manier bij de uitvoer van het Ziektewet-eigenrisicodragerschap. Wij werken met ervaren mensen die kennis van zaken hebben en voor iedere situatie een oplossing kunnen vinden. VCSW kan jou in dit deel ontzorgen.

Voor wie?

De keuze om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden is iets dat je als werkgever goed moet overwegen. Het is namelijk niet voor iedere werkgever gunstig om dit te doen. Bijvoorbeeld: zoals hierboven aangegeven betaalt een kleine werkgever alleen een sectorpremie. Ziektewet- en WGA instroom hebben dan geen invloed op de Whk-premie. Om dan eigenrisicodrager te worden is niet direct financieel gunstig. Uiteraard kun je ook als kleine werkgever er bijvoorbeeld vanuit goed werkgeverschap, sociale of ethische visie alsnog wel ervoor kiezen om eigen risicodrager te worden. Een keuze die je dus goed moet (laten) onderzoeken en over na moet denken.

Ook is het goed om er rekening mee te houden, dat wanneer je terug keert naar het UWV, de premie alsnog wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde historische schade.

Wanneer?

Twee keer per jaar kun je overstappen naar eigenrisicodragerschap, namelijk per 1 januari en 1 juli. 13 weken voor deze data moet de aanvraag bij de Belastingdienst zijn gedaan. Houd hier rekening mee indien je over wil stappen. Want 1 juli klinkt misschien nog ver weg, maar haal je daar de 13 weken vanaf dan moet de aanvraag dus vóór 1 april bij de Belastingdienst zijn ingediend.

Wat een werk?!

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn klinkt misschien als veel werk. En eerlijk is eerlijk; dat is het ook. En hoe maak je de keuze of eigenrisicodragerschap passend is bij jouw organisatie? Wij kunnen ondersteunen in het maken van deze keuze en in de uitvoer van het Ziektewet-eigenrisicodragerschap. Wij nemen het werk en de zorgen uit handen; van het beoordelen van de Ziektewet-claim tot het begeleiden en voeren van de uitkeringsadministratie. Dit scheelt jou als werkgever zijnde veel werk, maar je profiteert wel van de voordelen van het eigenrisicodragerschap, en dat wil iedereen, toch?

Wat kunnen wij betekenen

Dus; je werknemer gaat ziek uit dienst. Jullie hebben eigenlijk vrijwel nooit iemand die ziek uit dienst gaat, dus hoe zit het nou ook alweer? Jullie zijn sinds kort ook nog eigenrisicodrager voor de Ziektewet en zijn daarom verantwoordelijk voor de juridische en medische claimbeoordeling. Maar hoe moet dat? En wat moeten jullie nog meer doen?! Je meldt je zieke werknemer bij VCSW en wij regelen het voor je. Opgelost.

Wij vertellen je meer in onze Blogs

De wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid staat nooit stil.

SROI
Commentaar Miljoenennota 2024
september 20, 2023

Miljoenennota 2024

de goudse verzekering
Leigh Doorman - van der Poorten
augustus 7, 2023

De Goudse Verzekeringen en VCSW zetten een digitale stap voorwaarts

Persbericht
banenafspraak
Daniëlle de Leeuw
mei 2, 2023

Doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden

Loonkostenvoordeel (LKV)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!