Zorg ervoor dat je optimaal profiteert van het Loonkostenvoordeel!

Controle Whk-beschikking

Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk.

Wat is de Whk-beschikking

Aan het einde van ieder jaar ontvang je als werkgever de Whk-beschikking van de Belastingdienst.

De Whk-beschikking geeft het percentage aan dat jaarlijks door de Belastingdienst wordt berekend en afgegeven, en dient de werkgever het daaropvolgende boekjaar af te dragen. Dit percentage heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA terecht zijn gekomen.

Uit grondig onderzoek is gekomen dat van alle beschikkingen met uitkeringslasten ongeveer 70% te hoog was vastgesteld.

De beschikking bestaat uit twee delen:

  • Premiedeel WGA
  • Premiedeel Ziektewet

In de Whk-beschikking staat een totaalpercentage van beide premiedelen bij elkaar opgeteld. Dit percentage moet over het premieloon aan de Belastingdienst afgedragen worden. Ben je Eigenrisicodrager voor een van de twee? Dan staat hier een premiepercentage van 0%.

Premieloonsom

Voordat de berekening gemaakt kan worden maakt de Belastingdienst onderscheid in drie soorten grootte van organisaties, afhankelijk van de premieloonsom twee jaar geleden.

  • Je bent een kleine werkgever als je in 2021 minder dan 905.000 EURO aan premieloon had. Je ontvangt dan een vaste sectorpremie, afhankelijk van jouw sectorindeling.
  • Je bent een middelgrote werkgever als je in 2021 méér dan 905.000 EURO en mínder dan 3.620.000 EURO aan premieloon had. De berekening van de premie is deels individueel en sectoraal bepaald.
  • Je bent een grote werkgever als je premieloon in 2021 méér dan 3.620.000 EURO per jaar was. De berekening van de premie is volledig individueel bepaald.

Omdat voor kleine werkgevers een vaste sectorpremie geldt, is een controle niet zinvol.

Foutieve berekening

Volgens de wet is een werkgever gedurende tien jaar, vanaf toekenning van een WGA uitkering, verantwoordelijk voor de financiële lasten van de uitkering. Staan er onopgemerkte fouten in de Whk-beschikking? Dan kan dit betekenen dat je tien jaar lang onterecht de uitkering doorbelast krijgt.

Door wie laat jij de beschikking controleren? Wij nemen het graag van je uit handen! Neem gerust contact met ons op.