Zorg ervoor dat je optimaal profiteert van het Loonkostenvoordeel!

Bezwaar en Beroep

Onjuiste beslissingen kunnen ervoor zorgen dat je tienduizenden euro’s teveel doorbelast krijgt.

Maak bezwaar tegen onjuiste beslissingen van het UWV

Is er binnen de organisatie sprake van korte of langdurige arbeidsongeschiktheid en ontvang je hierover beslissingen van het UWV? Dan bestaat de mogelijkheid dat deze beslissingen niet correct zijn, waardoor je als organisatie onnodige hoge lasten toegerekend krijgt. Om dit te voorkomen kun je als organisatie in bezwaar gaan tegen de beslissing.

Bezwaar en Beroep

Onjuiste beslissingen kunnen ervoor zorgen dat je tienduizenden euro’s te veel doorbelast krijgt. VCSW beperkt de schadelast voor werkgevers in de toekomst én het verleden. Afhankelijk van het dossier wordt de juiste strategie bepaald. Bij de Ziektewet (ZW) zijn er andere mogelijkheden dan bij de WIA. Het is van belang na een beslissing direct in actie te komen. Doorgaans heb je slechts twee tot zes weken de tijd om in bezwaar te gaan.

De bezwaar en/of beroepsprocedure wordt door een van onze Juridische Adviseurs verzorgd. Hierbij wordt de benodigde bewijslast compleet gemaakt en tijdig ingediend bij de juiste instantie. Ook bij een eventuele (hoor)zitting is de Juridisch Adviseur aanwezig.

Bezwaar en beroep bij de Ziektewet (ZW)

Bij de ziektewet kan er bezwaar gemaakt worden tegen:

  • De toekenning
  • De eerstejaarsziektewetbeoordeling (EZWB)
  • De toetsing verbetering belastbaarheid tweede ziektejaar (TVB2)

Bezwaar en beroep bij de WGA

Bij de WGA kan er bezwaar gemaakt worden tegen:

  • De toekenning
  • Het omslagmoment van WGA Loongerelateerde Uitkering (LGU) naar WGA Loonaanvullende Uitkering (LAU) of WGA Vervolguitkering (VVU)
  • Andere wijzigingen omtrent arbeidsongeschiktheidspercentages

Waarom beschikkingen controleren loont

  • VCSW is Professioneel Erkend Rechtshulpverlener bij het UWV, waardoor wij ook medische documenten ontvangen. Hier heb je als werkgever geen inzage in. Hierdoor kan VCSW de bewijslast compleet maken op basis van zowel het medisch als niet-medisch dossier.
  • Onze specialisten brengen een gedegen advies uit over een eventuele voortzetting van het bezwaar of beroep.
  • Het kan jouw organisatie tonnen schelen!

 

Twijfel jij of een UWV-beslissing wel klopt? Laat ons dan eens meekijken, neem geheel vrijblijvend contact op.