Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

Herbeoordelingen, Bezwaar en Beroep

Is er binnen de organisatie sprake van korte of langdurige arbeidsongeschiktheid en ontvang je hierover beslissingen van het UWV? Dan bestaat de mogelijkheid dat deze beslissingen niet correct zijn, waardoor je als organisatie onnodige hoge lasten toegerekend krijgt. Zeker weten dat de beslissing vanuit het UWV klopt? Neem de dienst VCSW Herbeoordelingen, Bezwaar & Beroep af en zorg dat elke beschikking gecontroleerd én gemonitord wordt!

Voorkom onnodige hoge lasten

Ontvang je beslissingen van het UWV met betrekking tot Ziektewet of WGA? Dan bestaat de mogelijkheid dat deze beslissingen niet correct zijn. Daarnaast kampt het UWV met flinke achterstanden en zijn dossiers continu aan verandering onderhevig. Het resultaat: als organisatie krijg je onnodige hoge lasten toegerekend. Meer weten? Download de onepager Herbeoordelingen, Bezwaar & Beroep.

Herbeoordelingen

Herbeoordelingen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de juiste uitkering wordt verstrekt op basis van het actuele arbeidsvermogen van de persoon. Uitkeringsgerechtigden kunnen in de loop der tijd herstellen van hun ziekte of letsel, wat kan betekenen dat ze niet langer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

Het kan ook zijn dat de arbeidsongeschiktheid kan worden aangemerkt als duurzaam, waardoor er recht ontstaat op een IVA-uitkering. Belangrijk om te weten, als werkgever ondervind je geen financiële gevolgen van een IVA-uitkering ten opzichte van een WGA-uitkering. Door periodieke herbeoordelingen kan het UWV de uitkering aanpassen aan de huidige situatie van de betrokkene.

Bezwaar en Beroep

Onjuiste beslissingen kunnen ervoor zorgen dat je tienduizenden euro’s te veel doorbelast krijgt. VCSW beperkt de schadelast voor werkgevers in de toekomst én het verleden. Met VCSW Herbeoordelingen, Bezwaar & Beroep maken wij een grondige analyse van het dossier en toetsen we de beschikking aan wet- en regelgeving, standaarden en protocollen. Indien noodzakelijk stellen we een bezwaarschrift op.

Afhankelijk van het dossier wordt de juiste strategie bepaald. Bij de Ziektewet (ZW) zijn er andere mogelijkheden dan bij de WGA. Het is van belang na een beslissing direct in actie te komen. Doorgaans heb je slechts twee tot zes weken de tijd om in bezwaar te gaan.

De bezwaar en/of beroepsprocedure wordt door een van onze Juridische Adviseurs verzorgd. Hierbij wordt de benodigde bewijslast compleet gemaakt en tijdig ingediend bij de juiste instantie. Ook bij een eventuele (hoor)zitting is de Juridisch Adviseur aanwezig.

Bezwaar en Beroep bij de Ziektewet (ZW)

Bij de ziektewet kan er bezwaar gemaakt worden tegen:

  • De toekenning
  • De eerstejaarsziektewetbeoordeling (EZWB)
  • De toetsing verbetering belastbaarheid tweede ziektejaar (TVB2)

Hoe pakken we dit aan?

Wanneer een werknemer ziek uit dienst treedt en een Ziektewetuitkering wordt toegekend, als ook bij voortzetting Ziektewet na Eerstejaarsziektewetbeoordeling (EZWB) en bij een eventuele Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e ziektejaar (TVB2), maken wij pro forma bezwaar tegen deze beslissing. Wanneer we mogelijkheden constateren, onderbouwen wij het bezwaar nader en gaan wij waar nodig in beroep.

Bezwaar en Beroep bij de WGA

Bij de WGA kan er bezwaar gemaakt worden tegen:

  • De toekenning
  • Het omslagmoment van WGA Loongerelateerde Uitkering (LGU) naar WGA Loonaanvullende Uitkering (LAU) of WGA Vervolguitkering (VVU)
  • Andere wijzigingen omtrent arbeidsongeschiktheidspercentages

Hoe pakken we dit aan?

Doorgaans vindt na 104 weken ziekte een keuring plaats voor de WIA, ongeacht of een werknemer in- of uit dienst is. Wanneer een WGA-uitkering wordt toegekend, maken wij pro forma bezwaar. Op grond van het (medisch) dossier dat wij vervolgens ontvangen, beoordelen wij of de toekenningsgronden van het UWV juist zijn.

Het omslagmoment (LGU naar LAU of VVU) wordt vaak administratief afgedaan waardoor er geen keuring plaatsvindt voorafgaand aan de omzetting. Ook hiertegen dienen we pro forma bezwaar in en beoordelen de beslissing inhoudelijk.

WGA

VCSW werkt met een abonnement op basis van no cure no pay. Zo heb je altijd de zekerheid dat lopende en nieuwe dossiers actief worden gecontroleerd. Heb je geen dossiers of is er geen voordeel? Dan betaal je ook niet voor onze dienstverlening.

 

Waarom Herbeoordelingen, Bezwaar & Beroep door VCSW?

Erkend Professioneel Rechtshulpverlener

Wij ontvangen ook medische documenten

Strategisch Advies

Over voortzettend bezwaar en beroep

Geen resultaat, geen factuur

Volledig no cure no pay!

Download PDF

Laat hier je gegevens achter om het bestand te downloaden!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer weten over onze dienstverlening?

Onze specialisten helpen je graag!