Naadloze API-koppeling met vrijwel alle salarispakketten

Optimale uitwisseling van personeelsdata, daar gaat het om bij de VCSW Datahub.

De VCSW Datahub haalt dagelijks informatie binnen uit salarispakketten, ordent deze en zorgt voor een goede distributie naar de backend systemen van verzekeraars, intermediairs en pensioenuitvoerders. Zij kunnen de data vervolgens gebruiken als basis voor het administreren van mutaties, naverrekeningen of benchmarking.

Maximaal gebruiksgemak staat voorop

De VCSW Datahub zorgt voor meer efficiency, verlaagt de administratieve last van klanten en voorkomt fouten. Bovendien is de data altijd up-to-date. De VCSW Datahub is gebouwd vanuit de visie dat uitwisseling van data eenvoudig, betrouwbaar en veilig moet zijn. Ook wanneer het gaat om gevoelige informatie zoals bijvoorbeeld salarissen, arbeidsongeschiktheid of pensioen. De VCSW Datahub werkt met een naadloze API-koppeling met vrijwel alle salarispakketten samen, waaronder ADP, AFAS, Loket, Nmbrs en Exact. Is een koppeling niet mogelijk? Dan zijn er goede alternatieven beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de XML-import functie.

Optimale uitwisseling van personeelsdata, daar gaat het om bij de VCSW Datahub.

Naadloze API-koppeling met vrijwel alle salarispakketten

Data veiligheid voorop

De VCSW Datahub voldoet aan de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt voor de uitwisseling van persoonsgegevens en er worden uitsluitend persoonsgegevens uitgewisseld die nodig zijn voor administratie van pensioen en inkomensverzekeringen.