Sociale zekerheid en controle op afdrachten

De onbenutte en onterecht betaalde premies door werkgevers zijn dermate hoog opgelopen, dat er miljarden beschikbaar zijn om deze terug te vorderen over de afgelopen 5 jaar. Door de continue wijzigingen in sociale wetgeving om te zetten in gespecialiseerde kennis, ondersteunt VCSW organisaties hierbij. Zowel preventief als met terugwerkende kracht.

De VCSW-Analyse: no cure no pay

  • Controle op uw loonheffingen
  • Terugvordering tot 5 jaar terug
  • Onderzoekt alle afdrachtsverminderingen
  • Premiekortingen en premievrijstellingen
  • Gedifferentieerde premie Whk
  • Correcties voeren wij door
  • Wij corresponderen met Belastingdienst/UWV