Maak werk van een professioneel HR-beleid

Professionaliseer je HR-beleid

Wat onderscheidt succesvolle ondernemingen van de minder succesvolle? In de eerste plaats natuurlijk producten of diensten van topkwaliteit. Maar onderschat ook het belang niet van topkwaliteit medewerkers! VCSW helpt organisaties een solide HR-beleid neer te zetten.

VCSW biedt al meer dan 10 jaar een groot aantal succesvolle diensten aan binnen de sociale zekerheid. Dat heeft door de jaren een goed inzicht opgeleverd in de wijze waarop organisaties en ondernemingen met hun mensen omgaan. Dat inzicht heeft ertoe geleid dat wij nu ook deze HRM-expertise aanbieden. Onze consultants zijn inzetbaar op een verscheidenheid van (tijdelijke) of doorlopende opdrachten.

Merk je dat jouw organisatie bepaalde veranderingen moet ondergaan om te (kunnen) blijven presteren? Neem dan contact op en laat je adviseren over jouw HR-strategie en HR-beleid door onze ervaren professionals. Wij zijn trots op onze projecten. Absolute Motors personaliseert, verbetert en beschermt auto’s uit het topsegment. 
Lees in de klantcase hoe wij Absolute Motors hebben geholpen om het HR-beleid te professionaliseren.

Enkele voorbeelden van onze projecten

Strategisch HR-beleid

Wat is jouw visie op HR binnen jouw organisatie en hoe kan deze visie vertaald worden naar een HR-strategie? De antwoorden op deze vragen vormen de basis van het HR-beleid binnen jouw organisatie. Is jouw organisatie klaar voor de toekomst? Onze adviseurs ondersteunen bij dit proces en de invulling hiervan. Denk hierbij aan het bepalen van (organisatie) doelstellingen, het maken van een vlootschouw en het in kaart brengen van de toekomstige personeels-behoefte. VCSW ondersteunt bij het ontwikkelen van een HR-strategie die nauw aansluit bij jouw organisatiedoelen.

Werving en selectie

Met strategische personeelsplanning kan je optimaal inspelen op de toekomstige personeelsbehoefte (kwaliteit én aantal). Het gaat dan bijvoorbeeld om het creëren van wervingsprocedures en -processen om talent van topkwaliteit aan te trekken. We ondersteunen niet alleen bij het aantrekken van nieuwe collega's, maar ondersteunen ook bij het creëren van een werkomgeving die medewerkers inspireert en motiveert, bij het ontwikkelen van een intern communicatiemiddel of het bieden van een vertrouwens-persoon.

HR-documentatie

HR-beleid moet natuurlijk ook worden gedocumenteerd, het is belangrijk dat afspraken, regels en gebruiken worden vastgelegd. VCSW helpt bij het vastleggen van HR-beleid en procedures die voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook de bedrijfscultuur weerspiegelen. Onze consultants ondersteunen bij het maken van personeels-handboeken, het uitwerken van thuiswerkbeleid, het opstellen van mobiliteitsregelingen of arbeidsovereenkomsten. Indien nodig werken we samen met andere partijen, bijvoorbeeld rondom complexe juridische zaken of voor specifieke apps.

Nmbrs implementatie

De implementatie van nieuwe HR- en salarissoftware is specialistisch werk en legt veel extra druk op de dagelijkse operatie binnen een HR- en salarisafdeling. Dit vraagt om professionele begeleiding. Onze consultants en projectleiders nemen je deze begeleiding en/of uitvoering van het implementatietraject graag geheel of gedeeltelijk uit handen. Zij adviseren, coördineren begeleiden en fungeren als aanspreekpunt voor al je vragen. Onze consultants zijn gespecialiseerd in Nmbrs. Uiteraard kan je ook de salarisadministratie aan VCSW uitbesteden.

Dit kan je additioneel van VCSW verwachten:

Expertise van de sociale zekerheid

Wij zijn specialist op het gebied van de sociale zekerheid. Wij voeren voor honderden werkgevers bijvoorbeeld het Loonkostenvoordeel (LKV) uit, controleren Whk-beschikkingen of vragen namens onze relaties herbeoordelingen aan. Deze expertise kunnen we desgewenst altijd koppelen aan een opdracht.

ISO-certificering

Natuurlijk wil je dat we niet alleen de opdracht goed uitvoeren, maar we dit ook doen op een veilige wijze. Om dit te borgen heeft VCSW verschillende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder de ISO-27001 certificering voor informatiebeveiliging.

Partnernetwerk

VCSW werkt bij grotere opdrachten regelmatig samen met een groep bekwame interim professionals en organisaties. De afgelopen jaren is zo een sterk netwerk van partners opgebouwd met kennis van specifieke interventies of met juridische, vezekeringstechnische kennis.