Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

2 mei 2023

Doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden

Een werkgever heeft recht op het Loonkostenvoordeel (LKV) wanneer hij een werknemer aanneemt uit een van de vier doelgroepen. In deze blog kijken we naar de doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of in dienst houden. Het LKV kan worden aangevraagd voor verschillende groepen werknemers, één daarvan is de doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden. De hoogte van het LKV hangt af van de doelgroep en de duur van het dienstverband en kan oplopen tot maximaal 18.000 euro per werknemer. Het LKV is bedoeld als stimulans voor werkgevers om deze groep werknemers in dienst te nemen en te houden, omdat zij vaak extra begeleiding en aanpassingen op de werkvloer nodig hebben en daardoor hogere loonkosten met zich meebrengen.

Doelgroep banenafspraak

Mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking hebben vaak extra begeleiding nodig, of een aangepaste werkplek. Hierdoor komen zij lastiger aan een baan en sneller in een sociale werkplaats terecht. Daarom is door het kabinet en sociale partners (organisaties voor werknemers en werkgevers) het LKV Banenafspraak en Scholingsbelemmerden in het leven geroepen. Dit is een landelijke afspraak om mensen met een ziekte of handicap sneller aan een baan te helpen.

Participatiewet

Werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor een LKV Banenafspraak en Scholingsbelemmerden vallen onder de Participatiewet. Het doel van deze wet is dat er vóór 2026 125.000 extra banen gecreëerd worden (ten opzichte van 1 januari 2013) voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de overheidssector dienen hier 25.000 banen van te creëren. De overige 100.000 is de verantwoordelijkheid voor de werkgevers uit andere sectoren. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het afgesproken aantal banen elk jaar behaald wordt.

Quotumregeling banenafspraak

Als het werkgevers niet lukt om het afgesproken aantal banen te creëren, dan moeten zij zorgen voor een minimum aantal werplekken. Dit heet de quotumregeling, en geldt sinds 1 januari 2020. Werkgevers met 25 of meer werknemers in dienst moeten een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen/hebben.

Dit percentage wordt jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgesteld. Voor 2023 is dit percentage 2.76%. Blijft het aantal banen landelijk achter, dan kan de werkgever een boete (quotumheffing) ontvangen. Dit wordt jaarlijks bekend gemaakt via de banenmonitor, door het ministerie van SZW. In 2021, 2022 en 2023 wordt er nog geen quotumheffing opgelegd.

Voorwaarden Loonkostenvoordeel Banenafspraak

Voor iedere categorie gelden eigen voorwaarden, looptijden en hoogtes om een doelgroepverklaring te kunnen ontvangen. Voor een werknemer die behoort tot de Banenafspraak wordt een doelgroepverklaring verstrekt als de werknemer direct voorafgaand aan het dienstverband onder de doelgroep Banenafspraak valt. Een werknemer behoort tot de Banenafspraak als deze een WAJONG-status heeft, een WSW-indicatie, of een schoolverlater van het VSO of PRO die zich heeft gemeld bij UWV. En zo zijn er nog wel wat voorwaarden te noemen. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze staan in het doelgroepregister van UWV.

Hoogte Loonkostenvoordeel Banenafspraak

De hoogte van het LKV voor de doelgroep Banenafspraak is €1,01 per verloond uur en maximaal €2.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar, het maximum LKV voor deze doelgroep kan dus oplopen tot maximaal €6.000 per werknemer.

Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan. Dit omvat ook de uren die hij/zij ziek was of verlof had, maar ook voor meerwerk en overwerk. Daarom is het belangrijk dat de verloonde uren juist in de loonaangiften verwerkt worden. Dan loop je het LKV deels of helemaal mis.

Hoe kan VCSW ondersteunen?

Met ons platform VCSW Digitaal kunnen wij  in beeld brengen welke werknemers binnen jouw organisatie in aanmerking komen voor het LKV. Om dit overzichtelijk te maken ontvangt iedere nieuwe werknemer digitaal de personeelsinventarisatie per mail, SMS en/of telefonisch. Hiermee weten wij met gemiddeld drie vragen of er recht is op het LKV. Is er recht op het LKV? Dan kan de werknemer direct digitaal de machtiging tekenen en verzorgen wij netjes de benodigde onderbouwing en de aanvraag bij het UWV.

Wil je graag meer hierover weten, of er zeker van zijn dat jouw organisatie het LKV optimaal benut? Ons team helpt je graag! Neem geheel vrijblijvend contact op via service@vcsw.nl of bel 070- 20 45 092.

Wij vertellen je meer in onze Blogs

De wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid staat nooit stil.

SROI
Commentaar Miljoenennota 2024
september 20, 2023

Miljoenennota 2024

de goudse verzekering
Leigh Doorman - van der Poorten
augustus 7, 2023

De Goudse Verzekeringen en VCSW zetten een digitale stap voorwaarts

Persbericht
doelgroepverklaring lkv
Daniëlle de Leeuw
april 4, 2023

Wat is een doelgroepverklaring LKV?

Loonkostenvoordeel (LKV)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!