Voorkom onnodige hoge lasten met VCSW Legal – Bezwaar en Beroep

SROI-monitor

Social Return is bedoeld om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze SROI-monitor brengen we automatisch bij nieuwe medewerkers de SROI status in beeld met heldere overzichten.

Wat is SROI?

De overheid zet haar inkoopkracht in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Het is voor werkgevers niet altijd eenvoudig om in beeld te brengen wat de (uitkerings-)situatie van nieuwe medewerkers is en hoe dit samenhangt met een eventuele SROI-doelstellingen. Het gaat hierbij vaak om het aanbieden van werk- en/of werkervaringsplaatsen aan mensen uit Social Return doelgroepen, zoals herintreders, Wajong of langdurig werklozen; maar ook 50+’ers en BBL- en BOL-leerlingen. Er vallen maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders onder deze doelgroepen.

SROI-monitor

Om organisaties die inschrijven op aanbestedingen van het Rijk, of die om andere redenen geïnteresseerd zijn in het monitoren van Social Return binnen de organisatie heeft VCSW de SROI-monitor ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de SROI-monitor hebben we goed geluisterd naar de wensen van onze klanten.

De SROI-monitor is een optioneel onderdeel van VCSW Zekerheid en brengt automatisch bij nieuwe en/of bestaande medewerkers de SROI status in beeld. De inzichten en rapportages met betrekking tot de Social Return doelgroepen worden zo binnen uw organisaties helder in uw persoonlijke omgeving. In het dashboard kunt u altijd de actuele status zien van Social Return binnen uw organisatie en kunt u opdrachtgevers of andere stakeholders eenvoudig informeren over uw SROI-bijdrage, bijvoorbeeld door het maken een Excel-rapportage.

Daarom VCSW als partner voor SROI

ISO Gecertificeerd

ISO 27001 & ISO 9001

Het kan altijd nog beter!

Binnenkort koppeling met WIZZR

Helder overzicht

Alle doelgroepen in één beeld

Gratis support

Voor al jouw vragen

One-stop-shop

VCSW heeft ook kennis van Whk en LKV

Actueel

Maak eenvoudig een Excel-export

Maximale respons

We doen er alles voor

Geen resultaat, geen factuur

Volledig no cure, no pay!