Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

24 november 2022

Whitepaper – De gedifferentieerde premie Whk

Eind van elk jaar valt een brief van de Belastingdienst in de bus over de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk). De meeste werkgevers nemen de inhoud voor kennisgeving aan. Maar wat de werkgever niet beseft, is dat de whk-beschikking hem of haar veel geld kan kosten aan te veel betaalde belastingpremie.

Wat is de Whk-beschikking?

De Whk-beschikking geeft het percentage aan dat jaarlijks door de Belastingdienst wordt berekend en afgegeven, en dient de werkgever het daaropvolgende boekjaar af te dragen. Dit percentage heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA terecht zijn gekomen. 

De beschikking bestaat uit twee delen: 

  • Premiedeel WGA 
  • Premiedeel Ziektewet

In de Whk-beschikking staat een totaalpercentage van beide premiedelen bij elkaar opgeteld. Dit percentage moet over het premieloon aan de Belastingdienst afgedragen worden. Ben je Eigenrisicodrager voor een van de twee? Dan staat hier een premiepercentage van 0%. 

Uit grondig onderzoek is gekomen dat van alle beschikkingen met uitkeringslasten ongeveer 70% te hoog was vastgesteld!  

Whitepaper Whk

In de whitepaper ‘De gedifferentieerde premie Whk – de noodzaak van een controle’ geven wij onze visie op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en hoe deze zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. We delen onze ervaring, expertise en verhelpen onduidelijkheden rondom de beschikking. Daarnaast laten we zien waar mogelijkheden liggen, wat de meest gemaakte fouten zijn en waarom een controle van deze beschikking van groot belang is. 

Download ‘m nu! 

Wij vertellen je meer in onze Blogs

De wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid staat nooit stil.

SROI
Commentaar Miljoenennota 2024
september 20, 2023

Miljoenennota 2024

de goudse verzekering
Leigh Doorman - van der Poorten
augustus 7, 2023

De Goudse Verzekeringen en VCSW zetten een digitale stap voorwaarts

Persbericht
banenafspraak
Daniëlle de Leeuw
mei 2, 2023

Doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden

Loonkostenvoordeel (LKV)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!