Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

23 juli 2020

Het ‘ter-mijnenveld’ van de sociale zekerheid: deel 1

De sociale zekerheid en bijbehorende werkgeverslasten kunnen voor werkgevers een doolhof zijn. Wij zien het daarom al jaren als onze plicht om jou zo snel mogelijk naar de uitgang te leiden. Die snelheid is ook vanuit de vele regelingen geboden, want er zijn niet alleen veel aanvraag-, bezwaar- en herzieningstermijnen, maar ze zijn ook erg kort. Mis je er één, dan kan dat verstrekkende en vooral dure gevolgen hebben.

Sociale Zekerheid – ZW, WGA en IVA

Om wat orde te scheppen in de eventuele chaos, hebben we voor een reeks regelingen een overzicht gemaakt met de belangrijkste aandachtspunten. Om ons aan de gemiddelde leestijd van enkele minuten per blog te houden, doen we dat in een tweeluik. We trappen af met de Ziektewet en de uitkeringen die daar bij langdurige ziekte op kunnen volgen, namelijk de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Afhankelijk van het soort arbeidscontract en de reden van ziekte gelden verschillende termijnen voor ziekmelding. Deze vind je op deze pagina van het UWV.

Uitgestelde ‘boete’

Zoals bekend betaal je als werkgever in principe gedurende 104 weken het loon van een zieke werknemer door. Gaat een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst, dan neemt het UWV de rest van die 104 weken over met een ZW-uitkering. Daarmee lijkt de kous af en is de werknemer uit beeld, maar dat pakt anders uit. Wanneer je als werkgever namelijk niet binnen 2 weken bezwaar aantekent tegen de beslissing van het UWV, dan is die onherroepelijk en betaal je als werkgever maximaal twee jaar lang een ‘boetepremie’ via de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). Hetzelfde geldt voor werknemers die zich tijdens de aanzeg- of opzegtermijn, dus de laatste werkmaand, ziek melden. Bovendien kan bij zowel te late ziekmelding als te late herstelmelding (dit moet binnen twee dagen) een boete worden opgelegd van maximaal 455 euro.

Betalen zonder ‘bonnetje’

Na 104 weken ziekte volgt, mits de werknemer (bijtijds) de WIA-aanvraag indient, een keuring die bepaalt of de werknemer een WGA-uitkering, een IVA-uitkering of geen WIA-uitkering ontvangt. Hier is het helemaal opletten geblazen. De keuring kan worden aangevraagd vanaf week 88 t/m week 93. Het UWV geeft doorgaans binnen 8 weken reactie. Tegen deze beoordeling kan 6 weken lang bezwaar worden gemaakt in plaats van 2. Laat je ook die mogelijkheid onbenut, dan krijg je ook deze uitkeringskosten deels op je bordje via de eerder genoemde gedifferentieerde premie, en wel maximaal tien jaar lang! Wel kun je na een aantal jaar vragen om een herkeuring. De kosten van de medische beoordeling van het UWV zijn, je raadt het al, voor de werkgever.

Bent u daar nog?

Wanneer vrij snel duidelijk is dat de kans op duurzaam herstel klein is (minder dan 20% arbeidsvermogen, bijvoorbeeld na een zwaar ongeval of ziekte), dan kan alleen de werknemer tussen 3 en 68 weken na ziekmelding een vervroegde IVA-uitkering aanvragen. Na 10 weken volgt de beslissing die, mits positief, nu eens niet van invloed is op de gedifferentieerde premie. Ook tegen de beschikking gedifferentieerde premie Whk zelf, die eind van het jaar op de mat ligt, kan bezwaar worden aangetekend. Doe je dat niet binnen 6 weken, dan rest alleen nog een herzieningsverzoek binnen 5 boekjaren. Daarmee blokkeer je alleen wel een mogelijke gang naar de rechter.

Voor de ‘die hards’ die nog niet zijn afgehaakt, kunnen we volledigheidshalve nog melden dat de aanvraagtermijn voor het loonkostenvoordeel (LKV) is verlengd van 3 naar 6 maanden voor werknemers die tussen 1 januari en 1 oktober 2020 in dienst (zijn ge)komen. Tot voor kort gold dat alleen voor werknemers die voor 1 juli in dienst kwamen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@vcsw.nl of 070 – 20 45 000, of plan hier direct een consult van 15 minuten in met één van onze experts!

Wij vertellen je meer in onze Blogs

De wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid staat nooit stil.

SROI
Commentaar Miljoenennota 2024
september 20, 2023

Miljoenennota 2024

de goudse verzekering
Leigh Doorman - van der Poorten
augustus 7, 2023

De Goudse Verzekeringen en VCSW zetten een digitale stap voorwaarts

Persbericht
banenafspraak
Daniëlle de Leeuw
mei 2, 2023

Doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden

Loonkostenvoordeel (LKV)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!