Controle Whk 2024

Een slimme werkgever betaalt niet te veel Whk-premie!

De brief van de Belastingdienst over de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) valt eind deze maand, begin december weer op de mat. De meeste werkgevers nemen de inhoud voor kennisgeving aan. Maar wat de werkgever niet beseft, is dat de brief hem of haar veel geld kan kosten aan te veel betaalde Whk-premie.

Wij gingen in gesprek met onze Whk-consultants, Jeffrey van der Molen en Wouter de Jager. In het gesprek leggen zij nogmaals uit wat de Whk-beschikking is, en aan de hand van voorbeelden benadrukken ze waarom controle van de Whk werkgevers enorm veel geld kan besparen.

Testimonial Young Capital

Voorbeeld: vangnetregeling ten onrechte meegenomen in de Whk-premie

Binnen een onderneming raakt een mevrouw ziek als gevolg van zwangerschap- of bevallingsklachten.
Hierdoor bestaat recht op een zogenoemde vangnetregeling van de Ziektewet; 29a. Dit betekent dat het
UWV de onderneming compenseert voor de loondoorbetaling.

Daarnaast geldt dat alle ZW/WGA-uitkeringslasten die daar verder uit voortvloeien, niet mogen worden
meegenomen in de premieberekening van de gedifferentieerde premie Whk.

Het lijkt erop dat UWV in deze gevallen soms vergeet een hokje aan te vinken waardoor met enige
regelmaat toch deze ziektewet-vangnetuitkeringen voor rekening van de Whk-premie komen.

Het is goed om jaarlijks te kijken of dit goed gaat, zodat voorkomen wordt dat een onderneming onterecht
hoge uitkeringslasten krijgt doorbelast.

Voordelen Whk controle

Maximaal resultaat

Minimale tijdsinspanning

Zekerheid

Zeker weten dat je niet teveel betaalt

Geen resultaat, geen factuur

No cure, no pay

Whitepaper Whk

In de whitepaper ‘De gedifferentieerde premie Whk – de noodzaak van een controle’ geven wij onze visie op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en hoe deze zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.