Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

10 maart 2022

De Wtl-beschikking: staat het Loonkostenvoordeel aangevinkt in jouw salarispakket?

Jaarlijks ontvangen werkgevers eind maart de voorlopige Wtl-beschikking. Hierin staat voor welke werknemer(s) er recht is op het Loonkostenvoordeel, het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Belangrijk is dat deze goed wordt gecontroleerd en dat mogelijke correcties voor 1 mei zijn doorgevoerd. Uiterlijk 31 juli stuurt de Belastingdienst de definitieve Wtl-beschikking. De tegemoetkomingen worden dan binnen 6 weken na ontvangst uitbetaald aan de werkgever.

Wat is het Loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is voor werkgevers die één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst houden.

Er zijn in totaal vier categorieën LKV:

  • LKV in dienst nemen oudere werknemers (maximaal € 6.000, – per jaar, maximaal 3 jaar);
  • LKV in dienst nemen arbeidsgehandicapten (maximaal € 6.000, – per jaar, maximaal 3 jaar);
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapten (maximaal € 6.000, – per jaar, maximaal 1 jaar);
  • LKV Banenafspraak (maximaal € 2.000, – per jaar, maximaal 3 jaar).

Is een van jouw werknemers op of na 1 januari 2018 gaan werken bij een nieuwe werkgever of herplaatst? En behoort hij/zij tot 1 van de 4 doelgroepen van het LKV? Dan kun je voor deze werknemer het LKV aanvragen via de loonaangifte. Om dit te aan te vragen heb je een kopie van de werknemer zijn/haar doelgroep verklaring LKV nodig.

Naast het LKV heb je ook het lage-inkomensvoordeel (LIV). Er kan sprake zijn van het LIV wanneer er binnen de organisatie werknemers zijn die rond de 100% – 125% van het wettelijk minimumloon verdienen.
Er zijn 2 aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LIV:

  • Je werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren in het jaar hebben waarover je de LIV-vergoeding wilt ontvangen;
  • Je werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.

Zo heb jij de grootste kans op een 100% correcte (voorlopige) Wtl-beschikking.

Het UWV verstuurt uiterlijk eind maart de voorlopige Wtl-beschikking  over 2022. Het kan voorkomen dat werknemers waarbij wél recht is op het loonkostenvoordeel niet op de beschikking vermeld staan. Is jullie salarisadministratie op orde? Wanneer jij nu al zorgt voor een kloppende salarisadministratie, heb je straks de grootste kans op een 100% correcte definitieve beschikking! Zo benut je de meeste financiële voordelen. Onze specialisten vertellen meer!

Recht op tegemoetkomingen

“Wanneer iemand in dienst treedt met een afstand tot de arbeidsmarkt, heb je recht op tegemoetkomingen vanuit de Belastingdienst. Je vraagt hiervoor een doelgroep verklaring aan bij het UWV. Deze moet binnen 3 maanden na de datum van indiensttreding worden aangevraagd. Om ervoor te zorgen dat dit vervolgens terug komt op de Wtl-beschikking is het belangrijk dat dit correct is toegepast binnen het salarispakket en met de Loonaangifte wordt verstuurd naar de Belastingdienst.”

Bij de voorlopige berekening ontvang je specificaties over 2021. Je ziet daarin voor welke werknemer(s) er recht is op het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV en welk bedrag daarbij hoort.

Na ontvangst van de voorlopige Wtl-beschikking heb je als werkgever tot 1 mei om correcties door te voeren. “Het is belangrijk dat werkgevers goed controleren of de juiste werknemers staan aangevinkt binnen het salarispakket. Daarnaast moeten zij inzicht hebben in wat er nog komen gaat vanuit het UWV en de Gemeente. Voorwerk doen is dus belangrijk, zo zorg je ervoor dat de beschikking zo correct mogelijk is”.

Hoe kan VCSW hierin assisteren?

Met ons platform VCSW Digitaal kunnen wij effectief inzichtelijk maken welke werknemers er in aanmerking komen voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Dit realiseren wij doormiddel van een API-koppeling met jouw salarispakket. Daarnaast ontvangt iedere nieuwe werknemer digitaal de personeelsinventarisatie per mail, SMS en/of telefonisch. Hiermee weten wij binnen gemiddeld 3 vragen of er recht is op het LKV. Is er recht op het LKV? Dan kan de werknemer direct digitaal de machtiging tekenen en verzorgen wij netjes de benodigde onderbouwing.

De voorlopige Wtl-beschikking valt dus binnenkort al op je mat! Wil je graag meer weten over de controle hiervan of meer informatie rondom het LKV, LIV en de mogelijkheden binnen VCSW digitaal? Neem dan contact op met service@vcsw.nl of 070-2600 156.

Heb je inhoudelijke vragen over de Wtl? Dan helpen onze consultants je hier graag mee! In dat geval kan je contact opnemen via info@vcsw.nl of 070-2045 092.

Wij vertellen je meer in onze Blogs

De wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid staat nooit stil.

SROI
Commentaar Miljoenennota 2024
september 20, 2023

Miljoenennota 2024

de goudse verzekering
Leigh Doorman - van der Poorten
augustus 7, 2023

De Goudse Verzekeringen en VCSW zetten een digitale stap voorwaarts

Persbericht
banenafspraak
Daniëlle de Leeuw
mei 2, 2023

Doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden

Loonkostenvoordeel (LKV)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!