Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

Herbeoordelingen WGA

Als (ex-)werkgever ben je financieel verantwoordelijk voor jouw ziek uitgevallen (ex-)werknemers. Eerst via een loondoorbetalingsverplichting of via de Ziektewet gedurende twee jaar, daarna tien jaar voor de WGA. Deze kosten kunnen in de loop der jaren daarom flink oplopen.

Wat is een herbeoordeling?

Een herbeoordeling voor de WGA houdt in dat de arbeidsongeschiktheidssituatie van een werknemer opnieuw wordt geëvalueerd door het UWV.

Tijdens dit proces worden recente medische en functionele gegevens verzameld om te bepalen of er veranderingen zijn opgetreden in het arbeidsvermogen van de persoon. Dit zorgt voor een nauwkeurige en actuele beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Hierdoor wordt het recht op uitkeringen en begeleiding op een eerlijke en doelgerichte manier vastgesteld.

Waarom herbeoordeling WGA?

Herbeoordelingen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de juiste uitkering wordt verstrekt op basis van het actuele arbeidsvermogen van de persoon. Uitkeringsgerechtigden kunnen in de loop der tijd herstellen van hun ziekte of letsel, wat kan betekenen dat ze niet langer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

Het kan ook zijn dat de arbeidsongeschiktheid kan worden aangemerkt als duurzaam, waardoor er recht ontstaat op een IVA-uitkering. Belangrijk om te weten, als werkgever ondervind je geen financiële gevolgen van een IVA-uitkering ten opzichte van een WGA-uitkering.

Door periodieke herbeoordelingen kan het UWV de uitkering aanpassen aan de huidige situatie van de betrokkene.

WGA-uitkeringen

Het recht op, en de hoogte van, een WGA-uitkering is onder andere afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het is de verantwoordelijkheid van het UWV om door middel van herbeoordelingen toe te zien of de toegekende uitkering passend is bij de situatie van de (ex-)werknemer. Dit doen zij echter vrijwel exclusief op aanvraag, en niet uit eigen beweging.

Wat kan VCSW betekenen?

Wanneer een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering in de categorie 80-100%, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden, dan verzoeken wij het UWV periodiek om een herbeoordeling uit te voeren.

Vindt een herbeoordeling plaats, dan zijn er drie mogelijke scenario’s:

  1. De arbeidsongeschiktheid wordt aangemerkt als duurzaam – recht op een IVA-uitkering
  2. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt bijgesteld naar 35-80% – lagere uitkeringslasten die toegerekend worden
  3. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt bijgesteld naar <35% – geen recht op uitkering

Op die manier weet je dat jouw (ex-)werknemer de correcte uitkering ontvangt, en dat je als (ex-)werkgever niet onnodig hoge lasten toegerekend krijgt!

Interesse? Laten we dan eens samen kijken naar de mogelijkheden voor jouw organisatie! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Zeker weten dat een beslissing van het UWV correct is?

Onze specialisten kijken graag een keer mee!