Veel gestelde vragen VCSW België

Werft uw organisatie met enige regelmaat medewerkers die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor een doelgroep- of RSZ-vermindering. Hieronder hebben wij een aantal veel gestelde vragen samengebracht. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen VCSW België

Zodra de relatie opdracht geeft en de machtiging tekent, zal het onderzoek naar de te recupereren subsidies ongeveer zes weken in beslag nemen. Hierna is het wachten naar de bevestiging door de autoriteiten. VCSW zal pas factureren na de bevestiging van de autoriteiten.

Onze diensten gebeuren in 4 stappen:

 • Tekenen van de machtiging: de relatie geeft opdracht en tekent de machtiging
 • Wij maken een rapportage: de specialisten van VCSW gaan de slag met de data en maken de rapportage
 • Besparingen gerealiseerd: besparingen worden gerealiseerd en geïmplementeerd door relatie
 • Facturatie na bevestiging: facturatie VCSW na bevestiging door de autoriteiten
 • Laaggeschoolde jongeren
 • Leerlingen in een alternerende opleiding
 • Deeltijds werkende jongeren uit het beroeps secundair onderwijs
 • Oudere werkende werknemers
 • Oudere niet- werkende werkzoekenden
 • Langdurig werkzoekenden
 • Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
 • Jonge werknemers
 • Mentors
 • Structurele vermindering
 • Werkbonus

Welke gewestelijke doelgroepvermindering van toepassing is, is afhankelijk van de plaats van de vestigingseenheid waaraan de werknemer is verbonden. De maatschappelijke evenmin relevant. Een ‘vestigingseenheid’ wordt gedefinieerd als een plaats die men geografisch kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend.

Op dit ogenblik ligt onze prioriteit in Vlaanderen en Brussel. Kunnen wij echter een Waals bedrijf helpen met het recupereren van subsidies, zullen wij dit zeker doen.

Gedurende de gehele audit-procedure wordt er op regelmatige basis gerapporteerd. Dit gebeurt door middel van een helder en uitgebreid rapport. U behoudt gedurende het gehele proces de volledige controle over het project.

Ontzorgen is hierbij het sleutelwoord. Het is een moeilijke en tijdrovende taak om wegwijs te geraken tussen de verschillende subsidies, steunmaatregelen, instanties, voorwaarden en procedures en administratieve verplichtingen. Wij nemen deze administratieve bekommernissen uit handen zodat u verder kunt doen in hetgeen u het best kan: ondernemen.