Technische informatie VCSW Datahub

De VCSW Datahub haalt dagelijks informatie binnen uit salarispakketten, zoals NAW en loongegevens, standaardiseert deze en stelt de data beschikbaar aan onze partner. De partner koppelt enkel de eigen applicatie(s) aan de VCSW Datahub en kiest welke data er nodig is in de applicatie(s) 

Veelgestelde vragen VCSW Datahub

De VCSW Datahub werkt vanuit de combinatie periode en inkomstenverhouding (IKV), dit is weergegeven in het donker blauwe blok. Daarnaast bevat de dataset velden met betrekking tot de werkgever en medewerker.

Ja, dat kunnen we zeker geven. We bespreken met elkaar een eventuele datum en welke informatie nog meer gewenst is.

Ja, dat kunnen we zeker geven. We bespreken met elkaar een eventuele datum en welke informatie nog meer gewenst is. Neem voor meer informatie contact op met Bas van der Tuyn.

Naverrekening vereenvoudigen/voorkomen. 

Volledig. We halen dagelijks informatie op en leveren deze aan voor de naverrekening. We houden hier rekening met uitzonderingen en de data kan gebruikt worden voor een real-time premie. 

Claims proces vereenvoudigen 

De data kan gebruikt worden voor meerdere doeleinden, waaronder het vereenvoudigen van het claim proces. Enkele velden zoals het arbeidsongeschiktheidspercentage kunnen we nog niet binnenhalen, omdat deze koppelingen er (nog) niet zijn.

Rapportage doeleinden? 

Eventuele wensen voor een rapportage kunnen we gezamenlijk bespreken.

We tekenen met elkaar een Samenwerkingsovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst met vermelding van de datavelden die we verwerken. Daarnaast voeren we pen-testen uit, werken we met een DPIA (Data Protection Impact Assessment) en moeten klanten akkoord geven dat we de velden verwerken bij de koppeling.

Aparte overeenkomst met klanten?
Er komt geen overeenkomt tussen VCSW en de klant. De klant accepteert de Terms & Conditions bij het realiseren van de koppeling. Wij zijn verwerker en hebben een overeenkomst met de partner. 

Welke gebruikersgroepen en rollen onderkennen jullie op je platform? 
Onze Datahub onderscheidt op dit moment de partner, dus de verzekeraar. Alleen de werkgevers/klanten zijn zichtbaar die onder die verzekeraar vallen. Klanten hebben geen inloggegevens.

Er wordt aan de VCSW Datahub doorontwikkeld, onder andere door:

  • Toevoegen van meer salarispakketten aan de VCSW Datahub
  • Koppelingen met pensioen- en verzuimpakketten
  • Dashboarding en rapportages.

Om de implementatie van de VCSW Datahub zo eenvoudig mogelijk te maken, is uitgebreide API documentatie beschikbaar.

Zodra de VCSW Datahub geïmplementeerd is in de eigen applicatie(s), kan de klant uitgenodigd worden middels een e-mail om in een aantal stappen het salarispakket te koppelen aan de VCSW Datahub.

Ja, we hebben een eigen database. 

We halen data binnen uit de salarisadministratie (zoals NAW en Payrollgegevens), welke we standaardiseren om beschikbaar te maken voor de partner. Uit de beschikbare data kan een keuze worden gemaakt welke nodig is in de eigen applicatie(s).

Wie verzorgt dit? 

In de documentatie is terug te lezen dat de klant (werkgever) een gestandaardiseerde e-mail ontvangt. Deze e-mail kan direct worden verstuurd zodra er in de applicatie(s) van de partner wordt aangegeven dat er een koppeling moet worden gerealiseerd met de klant. Zodra de e-mail ontvangen is, start de onboarding van de klant. De koppeling is gerealiseerd in een aantal eenvoudige stappen.

Wat is de gemiddelde doorlooptijd? 

Het onboardingsproces is ontworpen om zo eenvoudig mogelijk te zijn en kan in de meeste gevallen onder de 5 min uitgevoerd worden.

Wat zijn de kosten? 

Bespreken we graag op kantoor met elkaar, nadat we de volgende stappen zetten en de interesse er nog steeds is.

Wat zijn de voorwaarden?

We voegen zeker nog salarispakketten! In welke volgorde is afhankelijk van de prioriteit, positie in de markt, dekking en toegevoegde waarde.

Bij het door ontwikkelen van de VCSW Datahub willen we ook de mogelijkheden onderzoeken om een koppeling te realiseren met Pensioen-en Verzuimpakketten. Interesse? Neem dan contact met ons op!

Doorlooptijden? 

Ongeveer 1,5 maand, afhankelijk van het salarispakket.

Kosten? 

Voor het toevoegen van nieuwe pakketten zijn geen kosten gemoeid, tenzij deze boven andere prioriteiten komen en we eventueel additionele kosten moeten maken.

Nee. Enkele salarispakketten leveren iets aan verzuimdata via hun API, maar in de meeste gevallen is dit niet mogelijk vanuit een koppeling met het salarispakket. 

Vanuit de Datahub maken we geen berekeningen en combineren we geen data. De Datahub haalt data binnen uit het salarispakket, en zet deze (na standaardisatie) door. Door middel van mapping kan de Partner de data zelf in de eigen applicatie(s) combineren.

AFAS, VISMA Nmbrs, Loket.nl, Exact Online, ADP. We verwachten door te ontwikkelen en koppelingen te bouwen met VISMA Raet, SD Worx (Cobra) en HR & Salarisgemak (Unit4).

Zit een gewenst salarispakket hier nog niet tussen? Laat ons weten!

Wij behandelen de foutmeldingen die in de communicatie tussen de Datahub en salarispakketten ontstaan. Er moet vervolgens door de partner een nieuwe uitnodigingse-mail gestuurd worden aan de klant, zodat deze het onboardingsproces kan doorlopen voor het nieuwe salarispakket.