Zorg ervoor dat je optimaal profiteert van het Loonkostenvoordeel!

No-riskpolis

Kun jij aanspraak maken op de no-riskpolis?

Wat is de No-riskpolis?

De No-riskpolis is een regeling die geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat je:

  • Een Ziektewetuitkering voor een werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt.
  • Beschermd bent tegen de financiële lasten bij instroom in de WGA en Ziektewet

Het is van belang om de ziekmelding op tijd (binnen zes weken) aan het UWV door te geven. Doe je dit niet, dan krijg je een boete van maximaal 455 EURO.

Hoe weet ik wie er in aanmerking komen?

Het is lastig om te achterhalen voor welke werknemers je in aanmerking komt voor de no-riskpolis. Maak je gebruik van VCSW Zekerheid, dan inventariseren wij automatisch het nieuwe personeel en wie er in aanmerking komen voor de no-riskpolis. Het is belangrijk om dit goed te achterhalen.

Hoe moet ik de no-risk polis ‘verzilveren’?

Bij het indienen van de Ziekteaangifte wordt gevraagd of er sprake is van een no-riskpolis. Het UWV controleert niet zelf of er sprake is van een no-risk polis, je moet dit expliciet aangeven.

Onze specialisten kunnen met behulp van VCSW Digitaal deze aanvragen voor je verzorgen.

Feiten over de no-riskpolis

  • Uit onderzoek blijkt dat 56% van de rechthebbenden niet weet of er recht is op de no-riskpolis. Daarnaast zegt 28% te weten dat zij géén recht hebben, en slechts 16% weet zeker dat zij recht hebben op de no-riskpolis.
  • Van werkgevend Nederland is 52% in algemene zin bekend met de no-riskpolis, en weten wat het ongeveer inhoudt. Dit betekent dat bijna de helft van de werkgevers niet (voldoende) afweet van de no-riskpolis.
  • Doordat werkgevers niet goed op de hoogte zijn van de no-riskpolis blijven hierdoor tonnen aan no-riskpolis onbenut. Zonde, als je het ons vraagt!

Er zeker van zijn dat jouw organisatie geen No-riskpolis onbenut laat? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn!