Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

No-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling die geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De regeling is in het leven geroepen om de werkgever te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en hen een kans te geven op regulier werk. Vaak weten werkgevers niet dat voor deze werknemers een no-riskpolis geldt. VCSW zorgt ervoor dat je de no-riskpolis nooit onbenut laat!

Voordelen no-riskpolis?

Met de no-riskpolis kunnen werkgevers aanspraak maken op een vergoeding van de loonkosten en eventuele kosten voor re-integratie als de betreffende werknemer ziek wordt.

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen, maar met de no-risk wordt dit risico dus grotendeels afgedekt. Dit houdt in dat je:

  • Een Ziektewet-uitkering kunt krijgen als de werknemer ziek wordt
  • Beschermd bent tegen de financiële lasten bij instroom in de WGA en Ziektewet

De no-risk geldt voor zowel werknemers met een vast dienstverband als met een tijdelijk dienstverband.

Wat is de duur van de no-riskpolis?

De vergoeding begint zodra de werknemer in dienst komt. De looptijd  is maximaal vijf jaar en kan in bijzondere situaties verlengd worden door het UWV met nog eens vijf jaar. Voor een verlenging dient een aanvraag gedaan te worden bij het UWV.

Voor de doelgroep Banenafspraak geldt de polis zolang de betreffende werknemer in dienst is.

Hoe weet ik wie er in aanmerking komen?

Om in aanmerking te komen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In het algemeen geldt dat de werknemer een ziekte of handicap moet hebben en dat hij of zij in staat moet zijn om te werken. De exacte voorwaarden en regelingen kunnen variëren, waardoor het lastig te achterhalen is voor welke werknemers je in aanmerking komt.

Wij kunnen automatisch het nieuwe personeel inventariseren en zien wie er in aanmerking komen voor de no-risk!

Hoe moet ik de no-risk polis ‘verzilveren’?

Allereerst wil je erachter komen of je werknemer in aanmerking komt. Tijdens het sollicitatieproces hoeft een nieuwe werknemer dit niet te melden, maar hij/zij is wel verplicht dit te delen na de proeftijd, indien dit gevraagd wordt.

Om de no-risk dan daadwerkelijk aan te vragen moet de werkgever een aantal stappen doornemen.

  1. Melden van ziekte of arbeidsongeschiktheid bij het UWV
  2. Benodigde informatie verstrekken
  3. Beoordeling door het UWV
  4. Beslissing en toekenning van de Ziektewet-uitkering
  5. Wijzigingen in de arbeidsongeschiktheid doorgeven aan het UWV

Het is van belang om de ziekmelding op tijd (binnen zes weken) aan het UWV door te geven. Doe je dit niet, dan krijg je een boete van maximaal € 455,-. De betermelding dient binnen twee werkdagen doorgegeven te worden.

Het UWV informeert de werkgever niet wanneer er sprake is van een no-risk, je moet dit expliciet zelf aangeven. Onze specialisten kunnen met behulp van VCSW Digitaal dit proces voor je verzorgen, zo ben jij er zeker van de no-risk altijd correct wordt aangevraagd!

Feiten over de no-riskpolis

  • Uit onderzoek blijkt dat 56% van de rechthebbenden niet weet dat er recht is op de polis. Daarnaast denkt 28% dat zij géén recht hebben, en slechts 16% weet zeker dat zij recht hebben op de no-riskpolis.
  • Van werkgevend Nederland is 52% in algemene zin bekend met de no-riskpolis, en weten wat het ongeveer inhoudt. Dit betekent dat bijna de helft van de werkgevers niet (voldoende) afweet ervan.
  • Doordat werkgevers niet goed op de hoogte zijn, blijven hierdoor tonnen aan no-riskpolis onbenut. Zonde, als je het ons vraagt!

Wat kan VCSW betekenen?

Er zeker van zijn dat jouw organisatie geen No-riskpolis onbenut laat? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

no-riskpolis

Er zeker van zijn dat jouw organisatie geen No-riskpolis onbenut laat?

Neem dan contact met ons op!