Veelgestelde vragen

Net in dienst getreden bij een nieuwe werkgever? Gefeliciteerd! We willen je veel werkplezier toewensen. Jouw werkgever wil graag inzichtelijk hebben voor welke werknemers hij een subsidie kan aanvragen. Daarom willen we je vragen om een paar vragen te beantwoorden met betrekking tot jouw werkverleden.

Over deze vragenlijst heb je een email of een brief via de post ontvangen met een inloglink of inlogcode.

Je helpt ons al door slechts zes vragen te beantwoorden. Hiermee kunnen wij beoordelen of je tot een van de doelgroepen hoort, waardoor je werkgever in aanmerking komt voor een van de regelingen. Bijvoorbeeld omdat je een uitkering hebt gehad, je door gezondheidsredenen een tijd niet hebt kunnen werken, of omdat je ouder bent dan 56. Wanneer je dit via de vragenlijst aan ons laat weten, vragen we een bevestiging hiervan aan bij het UWV of gemeente, en krijgt jouw werkgever een steuntje in de rug!

Wanneer je in het verleden een uitkering hebt ontvangen, heeft jouw werkgever mogelijk recht op een subsidie. Hierbij kan je denken aan het meebetalen van het loon bij ziekte. Om in aanmerking te komen wil jouw werkgever graag inzichtelijk hebben welk van zijn werknemers een uitkering krijgt of heeft gekregen, Door de vragenlijst in te vullen maak je dit voor ons en dus voor jouw werkgever inzichtelijk.

Graag! Wanneer jij een uitkering hebt gekregen of krijgt, heb je waarschijnlijk een brief hierover ontvangen van het UWV of van de Belastingdienst. Mocht je deze brief nog hebben willen we je vriendelijk vragen om hier een kopie van te maken, en deze mee te sturen.

Ja, graag! Wanneer de vragenlijst niet is ingevuld weten wij niet of dit is omdat je geen uitkering krijgt of dat je de vragenlijst misschien vergeten bent in te vullen. Bij een niet ingevulde vragenlijst krijg je een herinnering van ons, dit kan via de mail zijn of er kan telefonisch contact opgenomen worden.

Ja, graag! Wij kunnen werkgevers tot 5 jaar terug helpen.

Nee, je bent niet verplicht om de vragenlijst in te vullen. Door de vragenlijst in te vullen help je jouw werkgever om inzichtelijk te maken voor welke werknemers hij een subsidie kan aanvragen. Zo help je jouw werkgever!

Wij hebben jouw gegevens gekregen van je werkgever om ons onderzoek uit te voeren. Na afloop van het onderzoek verwijderen we al jouw gegevens uit ons systeem.

Een terechte vraag! We begrijpen dat je jouw persoonlijke gegevens niet zomaar wilt delen. Wij gaan hier dan ook uiterst voorzichtig mee om. Dit doen we volgens de Privacy Wet (AVG). We gebruiken jouw gegevens alleen voor het aanvragen van de subsidies bij het UWV en de Belastingdienst. Wanneer het onderzoek is afgerond, verwijderen wij al jouw gegevens uit ons systeem.

Helaas levert het invullen van de vragenlijst jou niks op. De voordelen en subsidies zijn in het leven geroepen om te bouwen aan een sterke werkcultuur, waarmee iedereen een gelijke kans heeft op een uitdagende werkplek. De subsidie geldt dus alleen voor jouw werkgever, aan jouw salaris en positie verandert niets.

Nee. Er verandert niets in jouw situatie.

Omdat het invullen van de vragenlijst erg belangrijk is voor jouw werkgever, sturen wij jou een herinnering om deze in te vullen. Ook kan het zijn dat je door een medewerker van VCSW gebeld wordt. Dit is om te kijken of je de vragenlijst goed hebt ontvangen en of we je kunnen helpen met het invullen van de vragenlijst.

Wanneer er uit de vragenlijst is gebleken dat jouw werkgever een subsidie kan ontvangen voor jouw als werknemer, vragen wij je om een machtiging in te vullen. Deze machtiging stelt ons in staat om een doelgroepverklaring op te vragen bij het UWV of de Gemeente. (Meer informatie over doelgroepverklaringen lees je hier.) Deze verklaring heeft jouw werkgever nodig om de desbetreffende subsidie te ontvangen. Er zijn voor jou geen voor- en nadelen verbonden aan het invullen van de machtiging, er verandert niets in jouw situatie.

Jouw werkgever heeft ons gevraagd om mogelijke subsidies van het UWV in kaart te brengen voor hen. Voor het aannemen van werknemers uit een bepaalde doelgroep kunnen werkgevers een financiële tegemoetkoming krijgen. Van het UWV hebben wij toestemming gekregen om te onderzoeken of een werknemer in het doelgroepregister staat.

Omdat jij als werknemer voorkomt in het doelgroepregister betekent dit dat jouw werkgever een subsidie kan ontvangen. We willen je daarom vragen of je de machtiging wilt invullen. Met deze machtiging kunnen wij een doelgroepverklaring bij het UWV opvragen. Deze verklaring heeft jouw werkgever nodig om de subsidie te ontvangen.

Het Doelgroepregister is een openbaar register welke te raadplegen is via het UWV. In dit register zijn alle mensen opgenomen die vallen onder de banenafspraak. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers zich houden aan de afspraken. Bijvoorbeeld door banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers mogen nagaan met jouw Burgerservicenummer of je in het doelgroepregister staat en of je meetelt voor de banenafspraak. Zo heeft jouw werkgever mogelijk recht op een subsidie.