Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

Controle WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 gelden twee WW-premies: een lage WW-premie voor vaste arbeidsovereenkomsten met onbepaalde tijd en een hoge WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten. Het verschil tussen de twee premies is maar liefst 5 procent. Door middel van ons platform VCSW Digitaal maken wij inzichtelijk voor welke werknemers welk percentage is aangehouden in de premieafdracht WW. Tijdens de WW-check kijken wij of er per werknemer te veel of juist te weinig is afgedragen.

Wat is de WW-premie?

Met de ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020 (WAB), is de WW-premie officieel de WW-AWf-premie geworden. Deze premie wordt betaald door werkgevers over het loon van hun werknemers, en wordt berekend als percentage van het brutoloon.

Het doel van deze regeling is om het financieel aantrekkelijker maken voor werkgevers om een vast contract (met vaste arbeidsomvang) aan werknemers aan te bieden. De hoogte van deze premie is namelijk afhankelijk van het soort arbeidscontract de werkgever overeenkomt met de werknemer.

Hoogte WW-premie

De percentages van de WW-premie worden elk jaar opnieuw vastgesteld, en is dus volledig afhankelijk van het soort contract dat een werknemer heeft. De WW-premie kent een lage en een hoge WW-premie. In 2023 is het percentage voor de lage premie 2.64% en voor de hoge premie 7,64%.

Een werkgever betaalt voor een werknemer een lage AWf-premie als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het gaat om een arbeidscontract voor onbepaalde tijd
  • Het contract is schriftelijk vastgelegd
  • Het arbeidscontract is geen oproepcontract

Deze gegevens worden gehaald uit de loonadministratie. Voldoet het contract hier niet aan, dan betaalt de werkgever de hoge AWf-premie. Toch kunnen er uitzonderingen voorkomen.

Uitzonderingen

Er zijn drie uitzonderingssituaties waarin een werkgever altijd de lage WW-premie betaalt.

  1. Bepaalde jonge werknemers: Voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en die maximaal 48 uur per maand werken, kan de werkgever de lage AWf-premie toepassen.
  2. BBL-leerlingen: Bij het aannemen van werknemers in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kan de werkgever de lage AWf-premie toepassen.
  1. De werkgever betaalt een WW-, ZW-, WIA-, WAO- of WAZO-uitkering namens UWV door aan de werknemer (werkgeversbetaling). Of betaalt deze uitkering zelf als eigenrisicodrager.

(Bron: Belastingdienst)

Het is belangrijk voor werkgevers om de specifieke voorwaarden en regels voor het toepassen van de lage AWf-premie zorgvuldig te volgen. De Belastingdienst hanteert strikte regels om te voorkomen dat werkgevers misbruik maken van de lage premie.

Wat kan VCSW betekenen?

Naast de uitzonderingssituaties veranderd de wet- en regelgeving regelmatig. Hiernaast kan een contract verlengd worden, of kan de situatie van de werknemer wijzigen. In deze gevallen is het belangrijk om te controleren of de juiste premie wordt gehanteerd voor de werknemer.

Met ons platform VCSW Digitaal kunnen wij dit voor je controleren. De controle kunnen wij uitvoeren met terugwerkende kracht vanaf de invoering van de WAB (2020) tot heden.

We maken inzichtelijk voor welke werknemers welke premie is afgedragen en controleren we of dit klopt. Dit doen wij door de gegevens uit de loonaangifte te controleren met de arbeidsovereenkomsten van de werknemers. Hierdoor krijgen we inzage in de juiste toepassing van de hoge of lage WW-AWF-premie

Is er te veel premie afgedragen? Dan kan dit gecorrigeerd worden in het salarispakket!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Voorkom te veel betaalde premie.

Onze specialisten staan klaar om je verder te helpen!