Zorg ervoor dat je optimaal profiteert van het Loonkostenvoordeel!

Quickscan LKV

Inzicht voor welke werknemers het Loonkostenvoordeel kan worden toegepast.

Quickscan Lkv

Twijfel je of je loonkostenvoordelen gemist hebt? Dan is de LKV Quickscan iets voor jou! Met behulp van de Quickscan kun je meer inzicht krijgen in de gemiste kansen met betrekking tot het LKV.

Zo maken wij inzichtelijk per doelgroep wat het LKV had kunnen (potentie) zijn ten opzichte wat er daadwerkelijk is benut (toegepast).

Waarom de LKV Quickscan?

Het is lastig om als grote organisatie alles inzichtelijk te hebben. Hierdoor hebben organisaties vaak het idee dat zij het maximale eruit halen, terwijl dit niet gebeurt.

Mede hierdoor wordt slechts 43% van het LKV in Nederland benut. Dit is jaarlijks slechts 130 miljoen euro van de beschikbare 300 miljoen euro!

Op basis van de opgeleverde XML bestanden en de Wtl-beschikkingen voeren wij de quickscan uit. Ook hebben we een koppeling met het UWV en de data van het toegepaste LKV bij andere organisaties.

Aanpak LKV Quickscan

  1. Klant levert XML per aangifteperiode per entiteit (2018 tot en met heden) aan bij VCSW
  2. Klant levert Wtl-beschikkingen (2018 tot en met heden) aan bij VCSW.
  3. VCSW verwerkt data van LKV ouderen, arbeidsgehandicapten en Doelgroepenregister en kijkt waar er potentie ligt.
  4. De accountmanager bespreekt het rapport met de klant
  5. Samen worden de mogelijkheden bekeken om jaarlijks het maximale LKV te benutten!

 

De Quickscan doen wij op basis van data en maatwerk, benieuwd naar de mogelijkheden en kosten? Neem dan eens contact met ons op, we vertellen je er graag meer over!