Zorg ervoor dat je optimaal profiteert van het Loonkostenvoordeel!

Herbeoordelingen

Beslissing ontvangen van het UWV? Laat deze controleren door een expert!

Herbeoordelingen

Als (ex-)werkgever ben je financieel verantwoordelijk voor jouw ziek uitgevallen (ex-)werknemers. Eerst via een loondoorbetalingsverplichting of via de Ziektewet gedurende twee jaar, daarna tien jaar voor de WGA. Deze kosten kunnen in de loop der jaren daarom flink oplopen.

WGA-uitkeringen

Het recht op, en de hoogte van, een WGA-uitkering is onder andere afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het is de verantwoordelijkheid van het UWV om door middel van herbeoordelingen toe te zien of de toegekende uitkering passend is bij de situatie van de (ex-)werknemer. Dit doen zij echter vrijwel exclusief op aanvraag, en niet uit eigen beweging.

Als werkgever krijg je de Ziektewet- en WGA uitkering van je (ex)werknemer doorbelast, ook als je geen eigenrisicodrager bent. Door actief bezwaar aan te tekenen en de beslissing met achterliggende stukken te laten controleren, voorkom je dat een uitkering onjuist wordt toegerekend of onnodig lang doorloopt.

VCSW kan dit proces voor jou overnemen. Wij vragen de herbeoordeling bij het UWV aan en houden de voortgang actief in de gaten. Beslist het UWV niet binnen een redelijke termijn? Dan kunnen wij daar aanvullende actie op ondernemen. Op die manier weet je dat jouw (ex-)werknemer de meest terechte uitkering ontvangt, en dat je als (ex-)werkgever niet een onnodig hoge lasten toegerekend krijgt.

Interesse? Laten we dan eens samen kijken naar de mogelijkheden voor jouw organisatie! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.